Back to Top
Driving academy by Autojuta

UAB „AUTOJUTA“ TEISINĖ INFORMACIJA

UAB „Autojuta“, įmonės kodas 135168464, (SEAT importuotoja Lietuvoje) yra Lietuvos kompanija, kurios oficiali būstinė registruota adresu: Chemijos g.8, 51344 Kaunas, Lietuva. Mokesčių mokėtojo numeris: LT351684610 El. pašto adresas: audisport@autojuta.lt

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Dabartinės Bendrosios naudojimosi taisyklės reglamentuoja šio internetinio puslapio naudojimosi sąlygas, įskaitant visą jame pateikiamą informaciją ir paslaugas. Kiekvienas žmogus, atėjęs į šį internetinį puslapį, yra vadinamas „Vartotoju“. Vartotojas laikomas susipažinęs su šiomis Bendrosiomis naudojimo taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai pažymi varnelę ties „Susipažinau ir sutinku su Bendrosiomis naudojimo taisyklėmis“.

UAB „Autojuta“ pasilieka teises bet kokiu metu be išankstinio įspėjimo keisti puslapio struktūrą ir dizainą, pakeisti ar pašalinti jame esantį turinį ar paslaugas bei puslapio prieigos ar Bendrąsias naudojimosi taisykles. Apie visus būsimus Bendrųjų naudojimosi taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Bendrųjų naudojimosi taisyklių redakciją paskelbiant šioje interneto svetainėje.

Bet kokia, su UAB „Autojuta“ susijusi informacija (struktūra, produktų kainos, paslaugos, pasiūlymai, reklamos, kampanijos, žaidimai, detalės apie įmonę), kuri galėtų būti publikuojama kituose internetiniuose puslapiuose, el. laiškuose, forumuose gali būti laikoma teisinga ir teisėta, jeigu ją patvirtino UAB „Autojuta“.

Šiame puslapyje pateikiami duomenys ir informacija gali būti susijusi su versijomis ar modeliais, kurių negalima įsigyti, nes jie yra prototipai, bandomosios modelių versijos arba yra tiesiog nebegaminami. Modelių techninės detalės, įranga ir nuotraukos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo, kaip ir bet kokia kita informacija apie modelius ir nuolatinius jų patobulinimus.

Naudodamasis šiuo puslapiu Vartotojas įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti UAB „Autojuta“ ar trečiųjų šalių įvaizdžiui, interesams ir teisėms, arba veiksmų, kurie galėtų apkrauti puslapio darbą ir trukdytų juo įprastai naudotis kitiems vartotojams.

INTELEKTINĖ IR KOMERCINĖ NUOSAVYBĖ

Šiame puslapyje pateikti tekstai, nuotraukos, garsai, animacija, vaizdo klipai ar kita informacija yra išimtinė UAB „Autojuta“ kompanijos nuosavybė arba oficialiai leista naudoti trečiųjų šalių.

Puslapyje publikuoti logotipai, prekiniai ženklai ir komercinio dizaino elementai taip pat patenka į UAB „Autojuta“ komercinės ir intelektualinės nuosavybės registrą bei yra draudžiami bet kokia forma naudoti, platinti, transformuoti ar publikuoti.

PREKĖS IR KAINOS

Šiame puslapyje pateiktos kainos turėtų būti suprantamos, kaip mažmenos atstovų siūlomos kainos, įskaitant galiojantį PVM, registracijos mokestį ir transportavimo mokestį. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti, kad priklausomai nuo šalies, kurioje bus registruojama transporto priemonė, mokesčiai gali skirtis, laikantis tam tikrų taisyklių. Galutinė rekomenduojama mažmeninė kaina taip pat gali skirtis.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

UAB „Autojuta“ nėra atsakinga už gedimus, kurie paveikia serverių ar komunikacijų tinklų darbą, bei už problemas, kurios kyla dėl neoptimizuotų internetinių naršyklių versijų. UAB „Autojuta“ negali būti atsakinga už bet kokias saugumo klaidas ar gedimus, kurie galėtų daryti įtaką Vartotojo kompiuterinėms sistemoms.

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Registracija į renginį

Vartotojas turi teisę užsiregistruoti į renginį neprisiregistravęs prie https://audisport.autojuta.lt  Registruojantis į renginį, Vartotojo reikalaujama pateikti šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Šių asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar tarp Vartotojo ir UAB „Autojuta“ sudarytoje sutartyje numatytas reikalavimas, tačiau toks pateikimas yra reikalingas, siekiant įvykdyti Vartotojo užsakymą, todėl nepateikus šių duomenų, būtų neįmanoma sudaryti ir tinkamai įvykdyti užsakymo.

Registruojantis į renginį Vartotojo pateikti asmens duomenys duomenų valdytojo UAB „Autojuta“ bus tvarkomi užsakymo įvykdymo tikslais. Šis duomenų tvarkymas nurodytais tikslais atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. b) p. numatytą teisinį pagrindą, kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

Registracijos metu Vartotojo pateikti asmens duomenys jokiems duomenų gavėjams neteikiami. Registracijos metu Vartotojo pateikti asmens duomenys bus saugomi iki bus pilnai įvykdytas užsakymas ir 10 metų po užsakymo įvykdymo.

Slapukai

Vartotojas yra supažindinamas, kad internetinis puslapis naudoja slapukus. Slapukai (angl. cookies) yra mažos rinkmenos, kurios pasilieka Vartotojo kompiuteryje. Slapukų pagalba įrašytą informaciją UAB „Autojuta“ naudoja Vartotojo kaip ankstesnio internetinės svetainės lankytojo atpažinimui.

Slapukai siunčia anoniminį identifikavimo kodą, kurį Vartotojo kompiuteris (įrenginys) išsaugo tam, kad kitą kartą naršyti internete būtų paprasčiau. Pavyzdžiui, Vartotojui vieną kartą kur nors užsiregistravus ar prisijungus, kompiuteryje likę slapukai atsimena duomenis, tad kitą kartą užsukus į tą patį puslapį, nereikia šių duomenų vesti iš naujo. Slapukai taip pat gali būti skirti pamatuoti srauto, auditorijos ar navigacinius rodiklius bei apskaičiuoti lankytojų skaičių ir jų lankymosi svetainėje trukmę.

Vartotojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) UAB „Autojuta“ įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Vartotojas sutinka, kad į jo įrenginį būtų įrašyti slapukai, paspaudęs mygtuką „Sutinku“ ties pranešimu „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl.cookies). Jei sutinkate, paspauskite mygtuką „Sutinku“, jeigu nesutinkate, pažymėkite „Nesutinku“. Neatlikus jokio pasirinkimo, slapukai nebus įrašomi.“

Sutikimą naudotis slapukais Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus. Jūs neprivalote sutikti su slapukų naudojimu, tačiau nesutikus su slapukų naudojimu ar atšaukus savo sutikimą, tam tikros internetinės svetainės funkcijos gali neveikti.

Slapukų pagalba gaunami Vartotojo asmens duomenys jokiems duomenų gavėjams neteikiami.

IP adresas ir apsauga

Internetinio puslapio serveriai automatiškai identifikuoja Vartotojo IP adresą ir domeno vardą. IP adresas automatiškai pateikia kompiuteriui priskirtą kodą, kai kompiuteris prisijungia prie interneto. Visa ši informacija yra įrašoma į serverio veiklos failą, kuris yra užregistruotas ir leidžia toliau apdoroti duomenis. IP adresai renkami rinkodaros (lankomumo statistikai) ir saugumo tikslais.

Saugumo priemonės ir teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu UAB „Autojuta“ užtikrina asmens duomenų saugumą bei įsipareigoja įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto jų sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, platinimo, atskleidimo ar/ir nuo bet kokio kito neteisėto jų naudojimo.

Vartotojas turi teisę, atvykęs Bendrovės buveinės adresu, bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba el. paštu audisport@autojuta.lt reikalauti ištaisyti tvarkomus Vartotojo asmens duomenis, jeigu asmens duomenys yra netikslūs, reikalauti ištrinti asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymą, reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu tokie asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonės, ir tai yra techniškai įmanoma, susipažinti su savo asmens duomenimis.

Dėl savo asmens duomenų tvarkymo Vartotojas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Atsakomybė, susijusi su internetiniais blogais ir forumais

UAB „Autojuta“ suteikia Vartotojui galimybę paskelbti komentarus ir atsiųsti nuotraukas tam, kad jos būtų įterptos į tam tikrus skyrius. Skelbiant komentarus ir nuotraukas yra laikomasi Bendrųjų naudojimosi taisyklių. Prašom pasinaudoti šia savo teise tik tuo atveju, jeigu visiškai sutinkate su nuostatose išdėstytomis sąlygomis.

Komentarus ir nuotraukas įkeliantis identifikuotas asmuo yra vienintelis atsakingas už savo vardu įkeltą turinį. Šis asmuo taip pat turi būti atsakingas už tai, kad jo įkeliamas turinys neprieštarautų teisės aktams. Komentarai ir/arba nuotraukos nebūtinai atitinka UAB „Autojuta“ nuomonę ir kompanija, gerbdama kitą nuomonę, atsiriboja nuo pareiškimų. UAB „Autojuta“ neprisiima jokios atsakomybės už forumuose publikuotų komentarų ar nuotraukų bet kokias klaidas ar netikslumus.

UAB „Autojuta“ pasilieka teisę naudoti perduotas nuotraukas parodose, knygose, kataloguose ar panašiuose leidiniuose, įskaitant fizinę, skaitmeninę ar bet kokią kitą mediją, bei platinti jas ir naudoti bet kokioje viešojoje komunikacijoje.

Be to, UAB „Autojuta“ pasilieka teisę pašalinti forumuose ar kitoje erdvėje publikuotus komentarus ir/ar nuotraukas, jeigu kompanijai tai atrodo reikalinga.

UAB „Autojuta“ neatsako už informaciją, kurią pateikė Vartotojas, kuris nežino, jog pateikta informacija prieštarauja teisės normoms arba yra žalinga trečiųjų šalių, galinčių prašyti kompensacijos, teisėms ir gerovei. Apie tokius duomenis informuota UAB „Autojuta“ įsipareigoja imtis veiksmų ir juos pašalinti arba padaryti nepasiekiamus.

Atsakomybė, susijusi su socialiniais tinklais

UAB „Autojuta“ neprisiima atsakomybės už socialiniuose tinkluose pateiktą Vartotojų informaciją, nes minėtieji tinklai turi savo privatumo nustatymus, kurių kompanija negali kontroliuoti.

PASTABOS VARTOTOJUI

Neteisingos ar netikslios informacijos pateikimas skirtingomis formomis gali mums sutrukdyti susisiekti su jumis. Tam, kad išvengtume minėtos situacijos, visa jūsų pateikiami asmens duomenys turi būti tikslūs ir atnaujinti. Pateikdamas asmens duomenis Vartotojas turėtų suprasti, kad UAB „Autojuta“ turi teisę juos naudoti, atsižvelgiant į anksčiau minėtas šių Bendrųjų naudojimosi taisyklių nuostatas.

Vartotojas garantuoja, kad informacija, pastabos ir duomenys, kurie nėra jo/jos asmens duomenys, tačiau yra pateikta UAB „Autojuta“ bendrovei, nepažeis trečiųjų šalių Intelektualinės ir Komercinės nuosavybės teisių ir neprieštaraus LR teisės aktams. Tokie duomenys turi būti laikomi kaip perduoti UAB „Autojuta“ laisva valia ir nėra konfidencialūs. UAB „Autojuta“ pasilieka teisę naudotis pateiktais tokiais duomenimis pagal savo poreikius.

TAIKOMI TEISĖS AKTAI IR GINČŲ SPRENDIMAS

Visi ginčai ir skundai, kylantys  dėl Bendrųjų naudojimosi taisyklių, turėtų būti sprendžiami pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus bei nagrinėjami teismuose Kauno mieste.